Jarang ada kesempatan besar untuk menolong orang, tetapi setiap hari kita dikelilingi dengan banyak kesempatan kecil untuk menolong orang. (Sally Koch)