Kelaparan atas kasih lebih sulit dihilangkan dari pada kelaparan akan roti. (Mother Teresa)